ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.316.58

Schválena: 10.5.1991

PATICE A OBJÍMKY PRO ZDROJE SVĚTLA VČETNĚ KALIBRU
PRO KONTROLU ZAMĚNITELNOSTI A BEZPEČNOSTI
Část 2: Objímky

ČSN 36 0340
část 2
IEC 61-2


 

 

idt IEC 61-1-1969 včetně doplňků A až H

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability Part 2: Lampholders

 

Tato norma je překladem IEC 61-2 Patice a objímky pro zdroje světla, včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti, část 2: Objímky, třetí vydání 1969 včetně doplňků A (1970), B (1971), C (1972), D (1975), E (1977), F (1980), G (1983), H (1987).

Norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

 

This standard is a translation of IEC 61-2 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety, Part 2: Lampholders, Third edition 1969, Amended in accordance with Supplement A (1970), B (1971), C (1972), D (1975), E (1977), F (1980), G (1983), H (1987). The standard is translated from the English version without any editorial changes. ln all cases of interpretation disputes, the English version applies.


Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.5.1992

23928-- Vynechaný text --