ICS 33. 160. 30

ČESKÁ NORMA

Leden 1997

Kazetové magnetofony pro digitální záznam

(DAT) - Část 6: Systém řízení seriového

kopírování

ČSN

EN 61119-6

36 8451

idt IEC 1119-6: 1992

Digital audio tape cassette system (DAT) Part 6: Serial copy management system

Système audiométrique à cassette (DAT) Partie 6: Système de gestion des copies consécutives

Digitales Tonband-Kassetten-System Teil 6: System für serielles Kopieren

Tato norma je identická s EN 61119-6: 1994.

This standard is identical with EN 61119-6: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

EN 60958: 1990 zavedena v ČSN EN 60958 Digitální zvukové rozhraní (36 8010)

EN 61119-1: 1994 zavedena v ČSN EN 61119-1 Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT), Část 1: Rozměry a vlastnosti (36 8451)

EN 61119-2: 1994 zavedena v ČSN EN 61119-2 Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT), Část 2: Nastavovací pásky DAT (36 8451)

EN 61119-3: 1994 zavedena v ČSN EN 61119-3 Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT), Část 3: Vlastnosti pásků DAT (36 8451)

EN 61119-5: 1994 zavedena v ČSN EN 61119-5 Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT), Část 5: DAT pro profesionální použití (36 8451)

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1996

20840


ČSN EN 61119-6

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 61119-6

Červenec 1994

MDT 621. 396. 7: 681. 84. 083: 621. 3. 037. 37

Deskriptory: Sound recording, digital recording, data recording devices, audiocassettes, specifications, recording characteristics, copies, interfaces, digital signal

Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT) -

Část 6: Systém řízení seriového kopírování

(IEC 1119-6: 1992)

Digital audio tape cassette system

Part 6: Serial copy management system

(IEC 1119-6: 1992)

Système audiométrique à cassette (DAT) Partie 6: Système de gestion des copies consécutives (CEI 1119-6: 1992)

Digitales Tonband-Kassetten-System Teil 6: System für serielles Kopieren (IEC 1119-6: 1992)

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 1994-03-08. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do národního jazyka a oznámená Ustřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 61119-6

Předmluva

Dotazník CENELEC, umožňující zjistit, zda může být mezinárodní norma IEC 1119-6: 1992 přijata beze změny textu ukázal, že nejsou třeba žádné změny pro její přijetí za Evropskou normu.

Referenční dokument byl členům CENELEC předložen к formálnímu hlasování a byl CENELEC schválen jako EN 61119-6 dne 8. března 1994.

Byly stanoveny následující termíny:

-  poslední termín vydání identické národní normy                            (dop)           1995-03-15

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem                    (dow)           1995-03-15

Pro výrobky, které splňují příslušnou národní normu před datem 1995-03-15, jak doloží výrobce nebo certifikační orgán, lze pro výrobu používat předchozí normu až do 2000-03-15.

Přílohy označené "normativní" tvoří součást této normy. Přílohy označené "informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci. V této normě je příloha A informativní a příloha ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text Mezinárodní normy IEC 1119-6: 1992 byl schválen v CENELEC jako Evropská norma bez jakékoliv změny.

1 Předmět normy a rozsah použití

Lato část IEC 1119 se vztahuje na kazetový systém digitálního záznamu zvuku (DAL) pro neprofesionální použití. Stanoví požadavky na funkci záznamu se signály digitálního zvukového rozhraní a pro digitální výstupní signály magnetofonů DAL.

4