idt IEC 60512-25-6:2004

 

 

 

 

Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -
Part 25-6: Test 25f: Eye pattern and jitter

 

Connecteurs pour équipements électroniques - Essais et mesures -
Partie 25-6: Essai 25f: Diagramme de l'oeil et gigue

 

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren -
Teil 25-6: Prüfung 25f - Augendiagramm und Jitter

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60512-25-6:2004. Evropská norma EN 60512-25-6:2004
má status české technické normy.

 

This standard implements the English version of the European Standard EN 60512-25-6:2004. The European
Standard EN 60512-25-6:2004 has the status of a Czech Standard.

 

Anotace obsahu

 

Tato část IEC 60512 je použitelná pro konektory pro elektronická zařízení, sestavy kabelů nebo propojovací
sestavy. Popisuje měření odezvy ve formě obrazce typu oko a kolísání (jitter) v časové oblasti.

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

71930

 

                                              

 

                                              

strana 2

                                     

 

 

 

ČSN EN 60512-25-6

 

Národní předmluva

 

Informativní údaje z IEC 60512-25-6:2004

 

Mezinárodní norma IEC 60512-25-6 byla připravena subkomisí 48B: Konektory, technické komise IEC 48:
Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: