ICS 17.140.50

ČSN

EN IEC 60565-1

 

34 0881

Prosinec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Akustika pod hladinou vody – Hydrofony – Kalibrace hydrofonů –
Část 1: Postupy kalibrace hydrofonů ve volném poli

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-05-29 se touto normou spolu s ČSN EN IEC 60565-2 (34 0881) z května 2020 nahrazuje ČSN EN 60565 (34 0881) ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.