ICS 19.040

ČSN

EN IEC 60068-3-3 ed. 2

 

34 5791

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení vlivů prostředí –
Část 3: Návod – Seismické a zkušební metody pro zařízení

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-09-27 se nahrazuje ČSN EN 60068-3-3 (34 5791) z prosince 1999,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.