ICS 13.220.20

ČSN

EN 54-3+A1

 

34 2710

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrická požární signalizace –
Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-03-31 se nahrazuje ČSN EN 54-3 ed. 2 (34 2710) z května 2017,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.