MDT 621. 315. 66: 621. 335. 42/. 43               ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                      Listopad 1993

STOŽÁRY PRO TRAKČNÍ VEDENÍ

TRAMVAJOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH

DRAH

ČSN 34 8346

Overhead contact line masts for tramway and trolley bus lines

Les supports de la caténaire des lignes de tram et de trolleybus

Maste für Fahrleitung der Straßenbahnen und der Oberleitungsomnibusbahnen

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazná v pravomoci ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku.

Obsah

Strana

Předmluva...............................................       1

1          Předmět normy..........................................      2

2          Termíny a definice........................................      2

3          Technické požadavky.......................................      3

Příloha A (normativní).......................................... 5

Příloha В (normativní).......................................... 6

Předmluva

Citované normy

ČSN 33 0360    Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

ČSN 34 1010    Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 33 3516    Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 34 8340    Osvětlovací stožáry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se zavádí nová ČSN, doposud problematiku upravovala ON 34 8346 z 25. 6. 1979.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QEK. S/tramvaje, QDF. GD/trolejbusy, KDS. J/elektrické vedení, KDS. JCT/stožáry, QED. W/městské dráhy, ZKH/výroba, LBB. H/názvosloví, LBB. HC/definice

Vypracování normy

Zpracovatel: SUDOP Praha, a. s., IČO 45310009, Ing. Kremláček Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Csirik

© Federální úřad pro normalizaci a měření

28856


ČSN 34 8346

1 Předmět normy

Tato norma uvádí pokyny pro výrobu a užití stožárů trakčního vedení tramvajových drah a trolejbusových drah městské hromadné dopravy. Stanoví jednotné parametry trakčních stožárů a stožárů s přídavným veřejným osvětlením.

Norma platí pro výrobce osazovaných bezešvých trubek pro dříky stožárů, pro dopravní podniky a pro případné další uživatele.

2