ČESKÁ NORMA

20696.pdf

29.060.10;55.040

Leden 1997

Balení vodičů pro vinutí. Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí

ČSN EN 60264-1


34 7384

 

 

idt IEC 264-1:1968

 

Packaging of winding wires - Part 1: Containers for round winding wires

Conditionnement des fils de bobinage - Première partie: Fûts d'emballage pour fils de bobinage de section circulaire

Verpackung von Wickeldrähten - Teil 1: Nennabmessungen sowie Bezeichnung für Einweg- und Mehrwegbehälter für runde Wickeldrähte

 

Tato norma je identická s EN 60264-1:1994.

 

This standard is identical with EN 60264-1:1994.

 

Národní předmluva

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

DIN EN 60264-1:1995 Verpackung von Wickeldrähten - Teil 1: Nennabmessungen sowie Bezeichnung für Einweg- und Mehrwegbehälter für runde Wickeldrähte 

(Balení vodičů pro vinutí - Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí)

 

NF C31-091, NF EN 60264-1:1995 Conditionnement des fils de bobinage - Première partie: Fûts d'emballage pour fils de bobinage de section circulaire 

(Balení vodičů pro vinutí - Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí)

 

NEN 10264-1:1995 Conditionnement des fils de bobinage - Première partie: Fûts d'emballage pour fils de bobinage de section circulaire 

(Balení vodičů pro vinutí - Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí)

 

IEC 264-1:1968 Packaging of winding wires - Part 1: Containers for round winding wires 

(Balení vodičů pro vinutí - Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí)

 

Porovnání s IEC 264-1:1968

 

V této normě je zavedena IEC 264-1:1968 bez jakýchkoliv úprav.

 

Informativní údaje z IEC

 

Tato norma byla zpracována technickou komisí IEC 55: Vodiče pro vinutí

 

Souvisící ČSN

 

ČSN 77 2081 Cívky na dráty. Základní rozměry

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001481

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

 

© Český normalizační institut, 1996
20696


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 60264-1


 

Listopad 1994

 

ICS 29.060. 10;55.040

 

Nahrazuje HD 46.1 S1:1978

 

Deskriptory: winding, electric wire, conditioning, dimension, container

 

Balení vodičů pro vinutí 

Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí

(IEC 264-1:1968)

 

Packaging of winding wires 

Part 1: Containers for round winding wires 

(IEC 264-1:1968)

 

Conditionnement des fils de bobinage 

Première partie: Futs d'emballage pour fils de bobinage 

de section circulaire 

(CEI 264-1:1968)

 

Verpackung von Wickeldrähten 

Teil 1: Nennabmessungen sowie Bezeichnung für 

Einweg- und Mehrwegbehälter für runde Wickeldrähte 

(IEC 264-1:1968)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-09-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice 

European Committee for Electrotechnical Standardization 

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy IEC 264- 1:1968, připravený IEC TC 55: Vodiče pro vinutí, byl schválen CENELEC jako HD 46.1 S1 dne 1974-05-07.

 

Tento harmonizační dokument byl formálním hlasováním schválen CENELEC jako evropská norma EN 60264-1 dne 1994-09-01.

 

Byly stanoveny tyto termíny:

 

- nejzazší termín zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému použití jako normy národní (dop) 1995- 10- 15

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy IEC 264-1:1968 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Rozsah platnosti

4

2

Rozměry

4

3

Materiál

4

4

Použití

4

5

Vzor označení

5

 

 

1 Rozsah platnosti

 

Tato norma platí pro kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí.