ČESKÁ NORMA

ICS 29.080.10

Únor 1996

ROZMĚRY SPOJENÍ VIDLICE A OKA SOUČÁSTÍ
IZOLÁTOROVÉHO ŘETĚZCE

ČSN
IEC 471

34 8114

 

 

 

Dimensions of clevis and tongue couplings of string insulator units

Dimensions des assemblades à chape et tenon des éléments de chaines d'isolateurs

Abmessungen für Gabel-und Laschenverbindungen an Kettenisolatoren

 

Tato norma je identická s IEC 471:1977 včetně změny č. 1:1980.

This standard is identical with the IEC Publication 471:1977 including its Amendment No. 1:1980.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 120:1984 zavedena v ČSN IEC 120 Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce (harmonizovaná s HD 474 S1:1986) (34 8110)

IEC 305:1978   dosud nezavedena

IEC 433:1980 zavedena v ČSN IEC 433 Charakteristiky závěsných tyčových izolátorů (34 8117)

 

Další souvisící normy

ČSN 33 0050-4-71 Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Izolátory

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN IEC 471:Abmessungen für Gabel-und Laschenverbindungen an Kettenisolatoren

Rozměry pro spojení vidlice a oka izolátorových řetězců)

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 34 8114 ze 16. 1. 1984 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Nová norma byla zcela přepracována. Norma byla rozšířena o definice částí spojení, označování a specifikaci obou systémů spojení (s omezeným a neomezeným pohybem).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Zdeněk Červený, Hradec Králové, IČO 162 78 747

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Nováková

 

ã Český normalizační institut, 1995
18424


Strana 2

ROZMĚRY SPOJENÍ VIDLICE A OKA

IEC 471

SOUČÁSTÍ IZOLÁTOROVÉHO ŘETĚZCE

Druhé vydání

1977


 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

4) IEC nestanovila žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodnosti předmětu s některým jejím doporučením.

 -- Vynechaný text --