ICS 33.200

ČSN

EN IEC 62351-4

 

33 5011

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací – Bezpečnost dat a komunikací –
Část 4: Profily zahrnující MMS

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.