ICS 45.020

ČSN

EN 50126-2

 

33 3502

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti,
pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) –
Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.