ICS 27.010; 35.240.50

ČSN

EN 62325 -351
ed. 2

 

33 5000

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rámec pro komunikaci na trhu s energií –
Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-07-20 se nahrazuje ČSN EN 62325  -351 (33 5000) z července 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.