ČSN

IEC 50(845)

33 0050 Květen 1996

ČESKÁ NORMA

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK Kapitola 845: Osvětlení

International Electrotechnical Vocabulary: Chapter 845: Lighting

Vocabulaire Electrotechnique International: Chapitre 426: Eclairage

Internationales Wörtebuch der Elektrotechnik: Kapitel 845: Lichttechnik

© Český normalizační institut, 1995


MDT 628. 9: 001. 4

ČESKÁ NORMA

Květen 1996

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ

SLOVNÍK

Kapitola 845: Osvětlení

ČSN

IEC 50(845)

33 0050

International Electrotechnical Vocabulary: Chapter 845: Lighting Vocabulaire Electrotechnique International: Chapitre 426: Eclairage Internationales Wörtebuch der Elektrotechnik: Kapitel 845: Lichttechnik

Tato norma obsahuje IEC 50(845): 1987

Národní předmluva

Norma obsahuje termíny a definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí slovenština, francouzština, němčina, ruština, španělština, italština, holandština, polština, švédština. U některých termínů jsou uvedeny národní poznámky pod čarou.

POZNÁMKA - Pod číslem termínu je v závorce uvedeno číslo udávající jeho zařazení v terminologické databance, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Citované normy

IEC 27-1: 1992 zavedena v ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (33 0100))

Souvisící normy

ČSN ISO 31-6 Veličiny a jednotky. Část 6: Světlo a příbuzná elektromegnetická záření (01 1300) (v návrhu)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 0000 z 2. 12. 1967 v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Předchozí ČSN 36 0000: 1967 odpovídala 3. vydání (1970) mezinárodního světelnětechnického slovníku. Tato norma je překladem kapitoly 845: Osvětlení Mezinárodního elektrotechnického slovníku z roku 1987. Obsahuje navíc definice v angličtině a pouze nejnutnější národní poznámky na příslušných místech pod čarou.

Vypracování normy

Zpracovatel: Relux - Ing. Jiří Novotný, Praha, IČO 44283270

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

© Český normalizační institut, 1995

18761