ICS 47.080

ČSN

EN ISO 6185-4

 

32 0840

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nafukovací čluny –
Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu
motoru 15 kW a větším

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6185-4 (32 0840) z května 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.