ICS 03.120.10; 49.020

ČSN

EN 9131 

31 0509

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Systémy managementu kvality –
Definice a dokumentace údajů o neshodách

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 9131 (31 0509) z února 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.