ICS 49.140

ČSN

EN 16602-10-09 

31 0510

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů – Systém řízení neshody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14097 (31 0510) z května 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.