ICS 49.030.30                                                                                                                                                     ČSN

                                                                                                                                                                                            EN 4015

 

                                                                                                                                                                                            31 4204

 

                                                                                                                                                                                            Červenec 2005

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

Letectví a kosmonautika –

Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná –

Postup při montáži a odstraňování

 

 

 

 

 

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4015 (31 4204) ze srpna 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.