ICS 49.030.30                                                                                                                                     ČSN

                                                                                                                                                                            ISO 9140

 

                                                                                                                                                                            31 3302

 

                                                                                                                                                                            Červenec 2003

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

Letectví a kosmonautika – Matice rovné nebo korunové –

Zkušební metody

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.