ICS 49.140

ČSN

EN 16602-10-09

 

31 0510

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů – Systém řízení neshody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16602-10-09 (31 0510) z července 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.