ICS 49.095

ČSN

EN 4856

 

31 9210

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rotorové letadlo – Nouzové dýchací systémy (EBS) –
Požadavky, zkoušení a značení

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.