ICS 45.060.20

ČSN

EN 16922

 

28 1515

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Pozemní služby –
Vybavení k vypouštění odpadní vody

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.