ICS 53.020.99

ČSN

EN 1494+A1 

27 0810

Srpen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1494 (27 0810) z listopadu 2001.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.