Earth-moving machinery - Operators manual - Content and format

Engins de terrassement - Manuel de ľopérateur - Présentation et contenu

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 6750:2005. Má stejný status jako oficiální verze.

 

This standard implements the English version of the International Standard ISO 6750:2005. It has the same
status as the official version.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6750 (27 7805) z května 1994.

 

Anotace obsahu

 

Tato mezinárodní norma specifikuje obsah a udává pravidla pro provedení příruček obsluhy pro stroje pro
zemní práce definované v ISO 6165. Je určena pro výrobce strojního zařízení při navrhování a předkládání
těchto příruček.         

                                              

  

 

© Český normalizační institut, 2006

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

75657

 

                                                              

 

                                              

                                              

 

 

ČSN ISO 6750

 

 

Národní předmluva

 

 

Informace o citovaných normativních dokumentech

 

ISO 6014 zavedena v ČSN 27 7520 Stavebné, zemné stroje a rýpadlá - Metóda určenia rýchlosti pojazdu

ISO 6165 zavedena v ČSN EN ISO 6165 (27 7400) Stroje pro zemní práce - Základní typy - Terminologie

ISO 6405-1 zavedena v ČSN ISO 6405-1 (27 7508) Stroje pro zemní práce - Symboly ovládačů řidiče
a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné symboly

ISO 6405-2 zavedena v ČSN ISO 6405-1 (27 7508) Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů řidiče
a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro pracovní zařízení a příslušenství

ISO 6746-1 zavedena v ČSN ISO 6746-1 (27 7601) Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich
symboly -Část 1: Základní stroj

ISO 6746-2 zavedena v ČSN ISO 6746-2 (27 7601) Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich
symboly - Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky

ISO 6747 zavedena v ČSN ISO 6747 (27 8047) Stroje na zemné práce - Traktory - Názvoslovie a obchodné
špecifikácie

ISO 6749 zavedena v ČSN ISO 6749 (27 7585) Stroje na zemné práce - Konzervovanie a skladovanie

ISO 7096 zavedena v ČSN EN ISO 7096 (27 7696) Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení
přenosu vibrací sedadlem obsluhy

ISO 7131 nezavedena

ISO 7132 nezavedena

ISO 7133 zavedena v ČSN ISO 7133 (27 7430) Stroje pro zemní práce - Traktorové skrejpry - Terminologie
a obchodní specifikace

ISO 7134 zavedena v ČSN ISO 7134 (27 7440) Stroje pro zemní práce - Grejdry - Terminologie a obchodní
specifikace

ISO 7135 zavedena v ČSN ISO 7135 (27 7450) Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla -
Terminologie a obchodní specifikace

ISO 7136 nezavedena

ISO 7457 zavedena v ČSN ISO 6747 (27 7540) Stroje pro zemní práce - Stanovení rozměrů zatáčení
strojů na kolovém podvozku

ISO 8811 nezavedena

ISO 8812 nezavedena

ISO 9244 zavedena v ČSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní značky a zobrazení
rizika - Všeobecné zásady

ISO 10261 zavedena v ČSN ISO 6747 (27 7961) Stroje pro zemní práce - Systém číselného označení
k identifikaci výrobku

ISO 13539 nezavedena

ISO 15219 zavedena v ČSN ISO 15219 (27 7451) Stroje pro zemní práce - Lanová rýpadla - Terminologie
a obchodní specifikace

 

Vypracování normy

 

Technická normalizační komise: TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních
materiálů a povrchovou těžbu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

 

 

strana 2