ICS 53.020.30

ČSN

EN 13155

 

27 0139

Červen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky
pro uchopení břemen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13155+A2 (27 0139) ze září 2009.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.