ICS 43.160

ČSN

EN 16486+A1

 

27 8403

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí – Zhutňovače – Bezpečnostní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16486 (27 8403) z dubna 2015.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.