ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.874

Október 1993

Žeriavy
MOSTOVÉ ŽERIAVY
Technické požiadavky

ČSN 27 0201


 

 

 

Cranes. Bridge cranes. Technical regulations

Grues. Ponts roulants. Règlements techniques

Kräne. Technische Vorschriften

 

V tejto norme sú zapracované údaje z ISO 8306:1985 Žeriavy, pojazdné mostové žeriavy a portálové mostové žeriavy - Tolerancie pre žeriavy a pre dráhy. Údaje súhlasné s ISO 8306:1985 sú označené postrannou čiarou na ľavom okraji textu.

Články 3.1 až 3.10.13 tejto normy sú podľa 3 § zákona č. 142/1991 Zb., o československých technických normách záväzné v rozsahu pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy na základe jeho požiadavky.

 

Predhovor

 -- Vynechaný text --