ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.876-83

Schválena: 29.2.1988a

ELEKTRICKÉ VÝTAHY
Projektování a konstruování
Bezpečnostní zařízení

ČSN 27 4009
část 8


 

 

ČSN 27 4009 část 8 společně s ČSN 27 4009 část 5 a s ČSN 27 4300 (eqv ST SEV 726-85)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Electric lifts Projects and construction Safety devices

 

V této části normy jsou zapracovány některé údaje z ST SEV 726-85 Bezpečnostní technika. Elektrické výtahy. Požadavky na klec, vyvažovací závaží, vodítka. Další údaje z ST SEV 726-85 jsou zapracovány v ČSN 27 4009 část 5 a v ČSN 27 4300. Údaje souhlasné s ST SEV 726-85 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato část normy se musí používat spolu s částí 1 ČSN 27 4009.

 

Zajišťovací zařízení šachetních dveří

1. Všechny šachetní dveře musí být opatřeny zařízením, které zabraňuje uvést klec do pohybu, pokud dveře nejsou uzavřeny; neplatí pro případ podle čl. 17, části 4. Uzavření dveří musí být kontrolováno spínačem šachetních dveří (neplatí pro případ podle čl. 55 ČSN 27 4300).

U dvou - nebo několikadílných dveří musí být toto zařízení na každém dveřním dílu, nejsou-li díly vzájemně nuceně pohybově vázané.

2. Křídlové samozavírací šachetní dveře musí mít zařízení, které přitlačuje dveře v zavřené poloze do zárubně silou minimálně 30 N, měřeno v místě tlačné desky nebo vnějšího chapadla.

3. Dveřní uzávěrka musí zabraňovat uvedení klece do pohybu, pokud třeba u jediných dveří není dveřní uzávěrka v zjišťovací poloze; neplatí pro výtahy podle čl. 55 ČSN 27 4300 a čl. 5 části 8.

U dvou nebo několikadílných dveří musí dveřní uzávěrka zajišťovat v uzavřené poloze všechny díly dveří.


Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.1.1989

23100-- Vynechaný text --