ČESKÁ NORMA

MDT 621.87-83

Srpen 1995

Zdvihací zařízení
MECHANICKÉ STOJANOVÉ ZVEDÁKY
Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz

ČSN 27 0808


 

 

 

Lifting appliances. Mechanical jacks. Safety demands for design and operation.

Appareils de levage. Mecanismes de levage au système des supports. Revendications de securité pour la construction et la marche.

Hebevorrichtungen. Mechanische Hebewinden. Sicherheitsanforderung an die Konstruktion und den Betrieb.

 

Kapitoly 3 až 8 a kapitola 11 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné pro mechanické stojanové zvedáky, které podléhají státnímu dozoru podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, na základě požadavku Ministerstva dopravy.

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 1001 Matematické značky

ČSN 01 4005 Drsnost povrchu závitu

ČSN 01 4050 Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednochodý. Profily, průměry a rozteče, základní rozměry a tolerance

ČSN 01 4052 Lichoběžníkový závit nerovnoramenný. Základní rozměry

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a značky. Všeobecná ustanovení

ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů. Výpočet podle mezních stavů

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2550 Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 36 0451 Umělé osvětlení průmyslových prostorů.

ČSN 73 0030 Písemné značky veličin pro navrhování staveb

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí.

ČSN 73 1402 Navrhování tenkostěnných profilů v ocelových konstrukcích

ČSN 73 1403 Navrhování trubek v ocelových konstrukcích

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

 

(C) Český normalizační institut, 1995
17927


Strana 2

Další souvisící normy

 

ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně (27 0000)

ČSN ISO 2374 Zdvihací zařízení. Řada maximálních nosností pro základní typy (27 0011)

ČSN ISO 8686-5 Jeřáby. Zásady konstruování podle zatížení a kombinací zatížení (27 0114)

ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení

ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a zkoušení.

ČSN 33 0170 Elektrotechnické předpisy. Barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek

ČSN IEC 416 Všeobecná ustanovení pro tvorbu značek nahrazujících nápisy na předmětech. (34 5550)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel ADECO s. r. o., Komenského 726, Česká Třebová, IČO 465 085 97, Ing. Václav Pekař, CSc., Ing. Miroslav Kovář

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

1 Předmět normy

 

Tato norma se vztahuje na mechanické stojanové zvedáky 2,5 t a vyšší, používané v soupravách ke zvedání a spouštění rozměrných břemen (např. kolejových nebo silničních vozidel, kontejnerů, apod.).

Norma uvádí základní bezpečnostní požadavky na jejich konstruování, výrobu, zkoušení a provoz.

 -- Vynechaný text --