ICS 33.200; 35.100.10; 35.100.20

ČSN

EN 13757-6 

25 8513

Červen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační systémy pro měřidla –
Část 6: Lokální sběrnice

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13757-6 (25 8513) z března 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.