ICS 17.200.10

ČSN

EN 1434-6 

25 8511

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Měřidla tepla –
Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1434-6 (25 8511) ze září 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.