ICS 33.200; 35.100.70

ČSN

EN 13757-1 

25 8513

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační systémy pro měřidla –
Část 1: Výměna dat

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13757-1 (25 8513) z července 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.