ICS 33.200; 35.100.70

ČSN

EN 13757-3 

25 8513

Únor 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním – Část 3: Určené aplikace vrstvy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13757-3 (25 8513) z června 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.