ICS 33.200; 35.100.10; 35.100.20

ČSN

EN 13757-4 

25 8513

Únor 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením –
Část 4: Bezdrátová měřidla (radiometry pro provoz v pásmu SRD)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13757-4 (25 8513) z ledna 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.