ICS 33.200; 35.100.10; 35.100.20

ČSN

EN 13757-

25 8513

Březen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením –
Část 6: Lokální sběrnice

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.