ICS 33.200; 35.100.10; 35.100.20                                                                                                                     ČSN

                                                                                                                                                                                            EN 13757-2

 

                                                                                                                                                                                            25 8513

 

                                                                                                                                                                                            Červen 2005

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením –
Část 2: Fyzikální a propojovací vrstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.