ICS 33.200; 35.100.70                                                                                                                                        ČSN

                                                                                                                                                                            EN 13757-1

 

                                                                                                                                                                            25 8513

 

                                                                                                                                                                            Červenec 2003

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením –

Část 1: Výměna dat

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.