ICS 17.200.10

ČSN

EN 1434-2+A1

 

25 8511

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Měřidla tepla –
Část 2: Konstrukční požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1434-2 (25 8511) z května 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.