ICS 91.140.40

ČSN

EN 14236

 

25 7864

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ultrazvukové plynoměry pro domácnost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14236 (25 7864) z července 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.