ICS 91.140.40

ČSN

EN 12405-1

 

25 7865

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plynoměry – Přepočítávače množství plynu –
Část 1: Přepočítávání objemu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12405-1+A2 (25 7865) z června 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.