ICS 33.200; 35.100.70; 35.240.99; 91.140.50

ČSN

EN 13757-3

 

25 8513

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační systémy pro měřidla –
Část 3: Aplikační protokoly

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 13757-7 (25 8513) z října 2018 nahrazuje
ČSN EN 13757-3 (25 8513) z února 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.