ICS 91.140.40

ČSN

EN 1359

 

25 7861

Květen 2018

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plynoměry – Membránové plynoměry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1359 (25 7861) z ledna 2000.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.