ICS 33.200; 35.100.10

ČSN

EN 16836-1

 

25 8512

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační systémy pro měřidla – Bezdrátová síť
pro výměnu měřených dat –
Část 1: Úvod a normalizační rámec

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.