ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 536.5

Schválena: 15.7.1988

SMĚRNICE PRO MĚŘENÍ TEPLOT V PRŮMYSLU

ČSN 25 8010


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Regulations for measuring of temperatures in industry

 

Tato norma obsahuje pokyny pro vhodnou volbu přístrojů a jejich správné umístění při měření teplot v průmyslu, a hlediska pro hodnocení výsledků měření.

 

Norma obsahuje jen základní metody měření a nejdůležitější požadavky kladené na přístroje i na vlastní měření za různých podmínek. Přístroje a zapojení se popisují, jen je-li to nezbytně nutné.

 

Názvy a definice jsou uvedeny v ČSN 25 8005 Názvosloví z oboru měření teplot.

 

I VŠEOBECNĚ

 

Úvod

 

1. Cílem této části je uvést přehled metod a prostředků ke stanovení teploty s důrazem na základní zdroje chyb a práci s nimi.

 

2. Prostředky ke stanovení teploty jsou schopny udávat odpovídající hodnoty, respektuje-li se správný výběr, zabudování a použití snímačů i indikačního zařízení. Specifické směrnice i předpoklady k použití jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách této normy.

 

3. Uživatelé provozních měřidel jsou povinni zajistit jejich správnost a přesnost.

 

Kontrola metrologických vlastností prostředků ke stanovení teploty se provádí podle příslušných metrologických předpisů uvedených v DODATKU této normy.

 

Teplotní stupnice

4. Základem měření teploty je mezinárodní teplotní stupnice.


Nahrazuje ČSN 25 8010
z 9.1.1974

Účinnost od:
1.9.1989

25935-- Vynechaný text --