ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 536.5:001.4

Schválena: 3.8.1988

NÁZVOSLOVÍ Z OBORU MĚŘENÍ TEPLOTY

ČSN 25 8005


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Terminology of temperature measurements

 

Tato norma stanovuje české a slovenské názvy prostředků ke stanovení teploty a jejich částí, vlastností a funkcí, a dále názvy činností, které s nimi souvisejí.

 

I ZÁKLADNÍ NÁZVY

 

1 teploměr                               přístroj k měření teploty

teplomer

                                         Poznámky:

 

                                               1. Názvem teploměr se zpravidla označuje

                                               jediný celek, jehož funkční členy

                                               jsou buď nerozebíratelně spojeny (jako

                                               např. skleněný teploměr), anebo se společně

                                               dodávají a užívají jako jediné

                                               měřidlo (jako např. termistorový teploměr).

                                               2. Názvem teploměr se neoznačuje

                                               měřicí sestava podle definice 4.

 

2 pyrometr                               měřicí zařízení k indikaci teploty,

pyrometer                                jehož čidlo není ve styku s měřenou

                                         látkou a jehož údaj je odvozen

                                         z elektromagnetického záření, vysílaného

                                         tělesem, jehož teplota se

                                         zjišťuje

 

                                               Poznámka: Pyrometry se řadí vedle

                                               teploměrů a indikátorů teploty mezi

                                               prostředky ke stanovení teploty, a to

                                               proto, že neměří teplotu, nýbrž jinou

                                               konvencí stanovenou veličinu, z níž se

                                               teprve usuzuje na hodnotu teploty měřeného

                                               předmětu.


Nahrazuje ČSN 25 8005
z 9.1.1974

Účinnost od:
1.8.1989

25934-- Vynechaný text --