ICS 25.080.01

ČSN

EN ISO 16092-1

 

21 0705

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy –
Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13736+A1 (21 0705) z října 2009, ČSN EN 692+A1 (21 0711)
ze září 2009 a ČSN EN 693+A2 (21 0701) z června 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.