ČESKÁ NORMA

ICS 01.040.25;25.120.10

Červen 1996

Mechanické lisy s vyložením - Terminologie

ČSN
ISO 8540

21 0201

 

 

 

Open front mechanical power presses - Vocabulary

Presses mécaniques à bâti en col de cygne - Vocabulaire

Mechanische Einständerpressen - Wörterbuch

 

Tato norma je identická s ISO 8540:1993.

This standard is identical with ISO 8540:1993.

 

Národní předmluva

 

Norma je doplněna o národní přílohu NA, která obsahuje ekvivalentní termíny v německém jazyce k tabulkám 2 a 3 a národní přílohu NB, která obsahuje ekvivalentní termíny v ruském jazyce k tabulkám 1, 2 a 3. Národní přílohy obsahují rovněž rejstříky německých a ruských definovaných termínů.

 

Citované normy

ISO 6898 zavedena v ČSN ISO 6898 Mechanické lisy s vyložením. Hlavní parametry a rozměry (21 0621)

ISO 9188 dosud nezavedena

ISO 9189 dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN 21 0200 Názvosloví tvářecích strojů

 

Vypracování normy

Zpracovatel: FORM Brno, a. s., IČO 46900365, Marian Štrba

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jiří Janouš

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19553


Strana 2

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 8540

Mechanické lisy s vyložením - Terminologie

První vydání

1993-12-15


 

MDT 621.979:001.4

 

Deskriptory: machine tools, presses, nomenclature, vocabulary

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

2

2

Termíny a definice

3

2.1

Terminologie

3

2.2

Termíny vztahující se k činnosti stroje

6

2.3

Termíny vztahující se ke specifikaci stroje

7

Přílohy

A Německé ekvivalentní termíny

9

B Bibliografie

10

Abecední rejstříky definovaných termínů

Český

11

Anglický

12

Francouzský

13

Národní přílohy (informativní)

NA.1 Německé ekvivalentní termíny k tabulkám 2 a 3

14

NA.2 Německý abecední rejstřík definovaných termínů

15

NB.1 Ruské ekvivalentní termíny k tabulce 1

16

NB.2 Ruské ekvivalentní termíny k tabulkám 2 a 3

17

NB.3 Ruský abecední rejstřík definovaných termínů

18

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8540 byla připravena technickou komisí ISO/TC39, Obráběcí stroje.

 

Přílohy A a B této mezinárodní normy jsou pouze informativní.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma uvádí terminologii hlavních konstrukčních částí mechanických lisů s vyložením.

 

POZNÁMKA - Kromě termínů ve dvou ze tří oficiálních jazyků ISO (angličtině a francouzštině) uvádí tato mezinárodní norma ekvivalentní termíny v němčině: tyto termíny jsou publikovány za odpovědnosti zástupce Německa (DIN). Avšak pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO.

 

Definuje také termíny vztahující se k činnosti a ke specifikaci těchto lisů.

 

Tato mezinárodní norma je určena k usnadnění mezinárodního styku v oblasti mechanických lisů s vyložením.-- Vynechaný text --