ICS 11.040.10; 31.260

ČSN

EN ISO 11990-2 

19 2012

Prosinec 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Optika a optické přístroje – Lasery a laserová zařízení – Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření –
Část 2: Manžeta tracheální kanyly

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.