ICS 11.040.30; 13.340.99; 31.260

ČSN

EN ISO 11810-1 

19 2024

Listopad 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lasery a laserová zařízení – Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného
vůči účinkům laserového záření –
Část 1: Primární zapálení a průnik

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11810-1 (19 2024) ze srpna 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.