ICS 11.040.30; 11.140; 13.340.99; 31.260                                                                                                        ČSN

                                                                                                                                                                                            EN ISO 11810-1

 

                                                                                                                                                                                            19 2024

 

                                                                                                                                                                                            Srpen 2005

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

Lasery a laserová zařízení – Zkušební metoda

a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek

pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření –

Část 1: Primární zapálení a průnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.