ICS 31.260

ČSN

EN ISO 11551

 

19 2014

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Optika a fotonika – Lasery a laserová zařízení – Zkušební metody
pro absorptanci optických prvků laserů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11551 (19 2014) z června 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.